Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Zespół Pomocy Specjalistycznej

Psycholog Dagmara Pączek d.paczek@domydladzieci.ustka.pl
Pedagog Ewelina Lis e.lis@domydladzieci.ustka.pl

Kompetencje psychologa w CADdD

 1. Sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 2. Rozpoznawanie sytuacji wychowawczej, opiekuńczej, prawnej i osobistej dziecka. Analiza potrzeb i deficytów dziecka w tym edukacyjnych a także analiza aktualnych problemów dziecka.

 3. Prowadzenie zajęć psychologicznych oraz prowadzenie kart udziału w tych zajęciach wraz z opisem ich przebiegu.

 4. Wykonywanie badań psychologicznych. Prowadzenie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych.

 5. Współpraca z rodzicami dziecka w celu powrotu dziecka do rodziny, konsultacje indywidualne, poradnictwo psychologiczne, terapia systemowa rodzin.

 6. Prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną.

 7. Udział przynajmniej raz w miesiącu w każdej z placówek na spotkaniu społeczności.

 8. Współpraca z wychowawcami i koordynatorami placówek - konsultacje, poradnictwo psychologiczne. Opracowywanie wskazań do pracy z dzieckiem dla wychowawców.

 9. Współpraca z pracownikiem socjalnym, wspólne wyjazdy do rodziców dzieci.

 10. Udział w pracach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

 11. Kreowanie różnych form pomocy psychologicznej w zależności od problemu, odpowiednio do rozeznanych potrzeb.

 12. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinom i dzieciom.

 13. Prowadzenie systematycznej dokumentacji dotyczącej podejmowanych działań i ustaleń.

 14. Wykonywanie innych poleceń dyrektora.

 

Kompetencje Pedagoga w CADdD

 1. Rozpoznanie sytuacji głównie emocjonalnej i wychowawczej nowoprzyjętego wychowanka .

 2. Bieżąca analiza sytuacji dziecka, w tym analiza mocnych stron i potrzeb.

 3. Przeprowadzenie diagnozy nowoprzyjętego dziecka do placówki wspólnie z wychowawcą.

 4. Udział w opracowaniu planu pomocy dziecku w terminie wyznaczonym przez dyrektora osobnym dokumentem.

 5. Realizacja zadań wynikające z planu pomocy dziecku oraz z bieżących potrzeb dziecka a także prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

 6. Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem oraz pracy grupowej z dziećmi, a także prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

 7. Udział w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

 8. Prowadzenie zajęć specjalistycznych zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

 9. Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego dla wychowawców i rodziców, szczególnie w zakresie metod pracy z dzieckiem i rodziną.

 10. Współpraca z rodzicami dzieci w celu powrotu dziecka do domu rodzinnego.

 11. Współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, wychowawcami oraz koordynatorami poszczególnych placówek.

 12. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

 13. Współpraca z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka oraz osobami do których obowiązków należy nadzór i pomoc rodzicom - następujących jednostek: sądem, szkołą, ośrodkami pomocy, PCPR, MOS, MOW oraz innymi instytucjami.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kunikowska 03-08-2017 07:47:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Maciejuk 03-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Maciejuk 22-09-2023 14:01:43