Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

2016

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 59/2016 Dyrektora Centrumj Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce i uchylenia Zarządzenia Nr 8/2015 w sprawie powołania Komisji Socjalnej oraz w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Komisji Socjalnej w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce - dokument stracił ważność 2017-08-28 08:22:59
dokument Zarządzenie Nr 58/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2017-08-28 08:18:04
dokument Zarządzenie Nr 57/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2016 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia posiedzeń Zespołu do spraw Okresowej Oceny sytuacji Dziecka 2017-08-28 08:16:24
dokument Zarządzenie Nr 56/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu do ustalenia przyczyn wypadku w pracy 2017-08-28 08:13:02
dokument Zarządzenie Nr 55/2016 Dyrektora centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia wybranych zarządzeń Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-28 08:05:15
dokument Zarządzenie Nr 54/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-28 08:03:03
dokument Zarządzenie Nr 53/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty modyfikacyjnej planu pomocy dziecka dla Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce - dokument stracił ważność 2017-08-28 07:53:16
dokument Zarządzenie Nr 52/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów sporządzania diagnozy psychofizycznej dziecka i planu pomocy dziecka w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-28 07:50:48
dokument Zarządzenie Nr 50/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogólnych zasad (polityki) rachunkowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych dla Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-28 07:46:43
dokument Zarządzenie Nr 49/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-28 07:44:34
dokument Zarządzenie Nr 48/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia celów i ryzyka zagrażającego realizacji celów dla Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-28 07:42:50
dokument Zarządzenie Nr 47/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz współfinansowaniu terroryamu 2017-08-28 07:40:02
dokument Zarządzenie Nr 46/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i układu graficznego pism wychodzących z Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-28 07:35:02
dokument Zarządzenie Nr 45/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji i procedur BHP i PPOŻ w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-25 08:27:43
dokument Zarządzenie Nr 44/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji odzieżowej 2017-08-25 08:23:10
dokument Zarządzenie Nr 43/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie procedury podawania wychowankom leków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2017-08-25 08:16:36
dokument Zarządzenie Nr 42/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Mercedes Vito nr rejestracyjny GSL 31200 oraz samochodu marki Fiat Doblo nr rejestracyjny GS 99000 stanowiącego mienie Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-25 08:11:56
dokument Zarządzenie Nr 41/2016 Dyrektora centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie gromadzenia dokumentacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczej - dokument stracił ważność 2017-08-25 08:07:40
dokument Zarządzenie Nr 40/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie szczegółowej dokumentacji dziecka prowadzonej przez wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dokument stracił ważność 2017-08-25 08:04:01
dokument Zarządzenie Nr 39/2016 Dyrektora centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce na 2016 rok oraz w sprawie samokontroli pracowników 2017-08-25 08:01:21
dokument Zarządzenie Nr 38/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania ekwiwalentu za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego (kapci) oraz norm przysługującej wody pitnej dla pracowników Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2017-08-25 07:59:13
dokument Zarządzenie Nr 37/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Arkusza samooceny pracownika w zakresie wyznaczania i realizacji celów i zadań dla Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2017-08-25 07:56:38
dokument Zarządzenie Nr 36/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych" 2017-08-25 07:54:33
dokument Zarządzenie Nr 35/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Likwidacyjnych środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci 2017-08-25 07:52:35
dokument Zarządzenie Nr 34/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia posiedzeń Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka 2017-08-25 07:43:00
dokument Zarządzenie Nr 33/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprawowania opieki nad dziećmi w porze nocnej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyodrębnionych w ramach Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-25 07:41:05
dokument Zarządzenie Nr 32/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-25 07:38:10
dokument Zarządzenie Nr 31/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzeń pracowników Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-25 07:35:18
dokument Zarządzenie Nr 30/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie szczegółowej dokumentacji dziecka prowadzonej przez wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - dokument stracił ważność 2017-08-25 07:31:53
dokument Zarządzenie Nr 29/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury wydatkowania środków publicznych 2017-08-25 07:29:17
dokument Zarządzenie Nr 28/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki rachunkowości dla Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce" 2017-08-02 10:55:00
dokument Zarządzenie Nr 27/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu Oceny Okresowej Pracownika Samorzadowego 2017-08-02 10:51:54
dokument Zarządzenie Nr 26/2016 Dyrektora centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji kontroli druków ścisłego zarachowania w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci 2017-08-02 10:49:28
dokument Zarządzenie Nr 25/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci 2017-08-02 08:26:21
dokument Zarządzenie Nr 24/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej 2017-08-02 08:23:14
dokument Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zasad przewożenia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przez pracowników Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci samochodami 2017-08-02 08:20:59
dokument Zarządzenie nr 22/2016 Dyrektora centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia w centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci Regulaminu określającego sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę 2017-08-02 08:18:06
dokument Zarządzenie Nr 21/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania dziecka/dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego 2017-08-02 08:14:11
dokument Zarządzenie Nr 20/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w przypadku umieszczenia dziecka z terenu powiatu słupskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2017-08-02 08:11:59
dokument Zarządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zasad rejestrowania zarządzeń Dyrektora w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-02 08:08:44
dokument Zarządzenie Nr 18a/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zasad rejestrowania umów w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-02 08:05:49
dokument Zarządzenie Nr 18/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie rejestrowania umów, ugód i porozumień w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-02 08:03:42
dokument Zarządzenie Nr 17/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie delegowania uprawnień w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w ustce 2017-08-02 07:59:22
dokument Zarządzenie Nr 16/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu pracowników Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2017-08-02 07:58:20
dokument Zarządzenie Nr 15/2016 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce 2017-08-02 07:57:53