Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Wnioski i skargi

Sposób załatwiania spraw w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce

 

Wszelką korespondencję można składać:


- osobiście w sekretariacie Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce,ul.Kościuszki2a w dni

 robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

- za pośrednictwem poczty na adres:

  Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci

  ul. Kościuszki 2a

   76 - 270 Ustka


- faksem na nr 59 814 47 19

- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@domydladzieci.ustka.pl

 

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Akta archiwalne udostępnia się wyłącznie do celów służbowych wg obowiązujących przepisów za zgodą dyrektora placówki.

Archiwum placówki działa na podstawie uregulowań zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów archiwalnych lub starająca się o zaświadczenie lub duplikat dokumentów, musi złożyć podanie osobiście w placówce lub przesłać pocztą. Zainteresowana osoba otrzymuje odpowiedź na podanie – listownie bądź odbiera osobiście w Centrum. 

 

SKARGI  I  WNIOSKI

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 10:00 do 14:00.
(po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie)

Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy. 


1. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.


2. Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik ds. organizacyjno – kadrowych..


3. Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor i pracownicy w ramach swojej właściwości.


4. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Postępowania

    Administracyjnego.


5. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor.


6. Nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków czuwa pracownik ds. administracyjnych.


7. Pracownicy odpowiedzialni są za wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwienie skarg i wniosków.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kunikowska 29-10-2021 12:30:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kunikowska 29-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kunikowska 29-10-2021 12:35:38