Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Pracownicy administracyjni i obsługa

Specjalista ds. organizacyjno - kadrowych Mariola Gołębiowska m.golebiowska@domydladzieci.ustka.pl
Specjalista ds. administracyjnych Małgorzata Maciejuk m.maciejuk@domydladzieci.ustka.pl
Kierowca Zbigniew Pabisiak  

Kompetencje Specjalisty ds. organizacyjno - kadrowych w CADdD

 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, akt osobowych pracowników Centrum, zgodnie z właściwymi przepisami, m.in. prowadzenie kart urlopowych i zwolnień lekarskich, przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

 2. Sporządzanie list nagród jubileuszowych, odpraw, świadczeń urlopowych, itp.

 3. Prowadzenie spraw bhp i p/poż, zaopatrzenie w odzież roboczą ochronną i materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz opracowywanie planów i sprawozdań w tym zakresie;

 4. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,

 5. Prowadzenie spraw dot. dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, administrowanie pocztą elektroniczną Centrum i systemem informatycznym,

 6. Prowadzenie archiwum Centrum,

 7. Prowadzenie sekretariatu m.in. przygotowywanie i wysyłanie korespondencji, zabezpieczanie pieczęci, komputera i zapasowych kluczy,

 8. Prowadzenie ewidencji wychowanków,

 9. Prowadzenie spraw ubezpieczeniowych wychowanków i pracowników

 10. Koordynowanie przygotowania wymaganych sprawozdań, programów, planów oraz materiałów informacyjnych dotyczących jednostki,

 11. Koordynowanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i jednostkami wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w zakresie zadań realizowanych przez Centrum,

 12. Przekazywanie wszelkiej dokumentacji do każdej z Placówek według właściwości.

Kompetencje Głównego specjalisty ds. administracyjnych

1.   Prowadzenie strony BIP.

2.   Prowadzenie ewidencji wyposażenia placówek opiekuńczo - wychowawczych i biura Centrum.

3.   Prowadzenie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych, oraz składanie sprawozdań     

      w określonych terminach,

4.   Przygotowywanie zestawienia wychowanków niepełnosprawnych na potrzeby ustalenia wpłat

      na  PEFRON oraz ubezpieczenia zdrowotnego,

5.   Składanie wniosków i przygotowywanie zestawienia wychowanków uprawnionych do dodatku

       wychowawczego (500+) i świadczenia Dobry start (300+),

6.    Koordynowanie spotkań Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,

7.    Prowadzenie ewidencji wstępnej kontroli oraz zaangażowania wydatków budżetowych,

8.    Rozliczanie kart drogowych samochodu służbowego,

9.     Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kunikowska 03-08-2017 07:43:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Maciejuk 10-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Maciejuk 09-06-2023 14:26:15