Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Kierownictwo

Dyrektor Aurelia Anioł a.aniol@domydladzieci.ustka.pl
Z-ca Dyrektora Kinga Jurek k.jurek@domydladzieci.ustka.pl

Dyrektor wykonuje zadania określone w Statucie CADdD, a ponadto:

1.  organizuje pracę Centrum i reprezentuje je na zewnątrz,

2.  odpowiada za działalność Centrum,

3.  jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy, kształtuje politykę kadrową Centrum,

4.  z upoważnienia właściwych organów zawiera umowy cywilno - prawne z zakresu działania Centrum,

5.  nadzoruje sprawy kontroli wewnętrznej, bhp i przeciwpożarowej,

6.  dokonuje ocen okresowych pracowników,

7.  zgłasza informacje o przebywających w placówkach dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do

     ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

8.  składa właściwym organom powiatu sprawozdania z działalności Centrum,

9.  planuje i dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Centrum,

10. sprawuje bieżącą kontrolę nad sposobem funkcjonowania Centrum i poszczególnych placówek

      opiekuńczo - wychowawczych oraz nad  przebiegiem procesów opiekuńczo - wychowawczych, 

11. wydaje zarządzenia i polecenia służbowe,

12. kieruje pracą zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,

13. współpracuje z właściwymi sądami opiekuńczymi,

14. wykonuje zadania Administratora Danych Osobowych w myśl obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Zastępca Dyrektora pełni obowiązki w zastępstwie podczas nieobecności Dyrektora, a ponadto:

1.  sprawuje nadzór nad planowaną, wykonaną pracą i dokumentacją Zespołu Pomocy Specjalistycznej,

2.  współdziała z Dyrektorem w zakresie doboru kadry pedagogicznej,

3.  odpowiada za organizowanie i rozwijanie aktywnego życia w placówkach opiekuńczo -

     wychowawczych,

4.  sprawuje nadzór nad ładem i porządkiem w placówkach oraz stanem technicznym budynków, zgłasza

     wszelkie uwagi Dyrektorowi,

5. realizuje zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, stosowanych metod pracy wychowawców z

    dziećmi i rodziną oraz prowadzoną przez nich dokumentacją,

6.  koordynuje spójność działań wychowawców z pracownikami Zespołu Pomocy Specjalistycznej,

7.  poszukuje sponsorów,

8.  sprawuje nadzór nad stażystami, wolontariuszami i praktykantami,

9.  sprawuje opiekę nad wdrożeniem do pracy nowego wychowawcy,

10. kontroluje zajęcia regulaminowe i inne prowadzone i zlecone wychowawcom oraz pracownikom

      Zespołu Pomocy Specjalistycznej.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kunikowska 25-10-2021 13:19:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aurelia Anioł 25-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kunikowska 08-03-2023 12:42:30